Utställning 2019
Utställning 2018
Älla I Tallin
Ällas 1:A Utställning
Utställning 2017